Ο χρόνος διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών (του ν. 4172/2013) θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη

Άρθρο 39 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/26-2-2016) Για όσους υπαλλήλους … ➜ περισσότερα

Σχετικά με υπερωριακή αποζημίωση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Με βάση τις διατάξεις του νέου μισθολογίου

Έγγραφο 26020/Ε2/16-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με την υπερωριακή αποζημίωση … ➜ περισσότερα

Μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα τακτικών και έκτακτων αμοιβών μέσα από το TaxisNet Νέα υπηρεσία προσωποποιημένης πληροφόρησης μισθοδοτούμενων δημοσίου με στοιχεία από τον Οκτώβριο του 2011

Δελτίο τύπου (15-2-2016) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου … ➜ περισσότερα

Προσμέτρηση του χρόνου διαθεσιμότητας ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας Προωθείται νομοθετική ρύθμιση

Δελτίο τύπου (4-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας Ο χρόνος της διαθεσιμότητας … ➜ περισσότερα

Η εγκύκλιος του ΓΛΚ για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου του Ν. 4354/2015

Εγκύκλιος 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Σας κοινοποιούμε … ➜ περισσότερα

Δεν αναγνωρίζεται βαθμολογικά και μισθολογικά η προϋπηρεσία σε Προγράμματα των ΟΤΑ

Έγγραφο 203534/Ε1/11-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τη διάταξη της … ➜ περισσότερα

Δεν αναγνωρίζεται συνάφεια μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου για την δεύτερη ειδικότητα εκπαιδευτικών

Έγγραφο 188095/Ε2/20-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα τα οποία … ➜ περισσότερα

Αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία σε προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΛΚ

Έγγραφο 2/30957/ΔΕΠ/30-6-2015 της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του … ➜ περισσότερα

Χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές και βαθμολογική-μισθολογική εξέλιξη Πότε προσμετράται 1 μήνας ανά ημερολογιακό έτος από την άδεια αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας

Έγγραφο 104666/Ε2/1-7-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, αναφορικά … ➜ περισσότερα

Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Έγγραφο 2783/7-5-2015 της ΕΥΕ ΕΔ του Υπουργείου Παιδείας Στον υπολογισμό … ➜ περισσότερα

Σχετικά με προσμέτρηση ακαδημαϊκών προσόντων για μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών

Έγγραφο 2359/21-4-2015 της ΕΥΕ ΕΔ του Υπουργείου Παιδείας Η κατοχή … ➜ περισσότερα

Μεταπτυχιακοί τίτλοι και μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Έγγραφο 2/84356/ΔΕΠ/5-12-2015 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Σε απάντηση του … ➜ περισσότερα

Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση για βαθμολογική – μισθολογική εξέλιξη

Εγκύκλιος 206450/Ε2/18-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση – προσθήκη στο αρθρ. … ➜ περισσότερα

Ερώτημα του ΥΠΑΙΘ προς το ΓΛΚ σχετικά με την προσμέτρηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Έγγραφο 9874/24-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων για μισθολογική … ➜ περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις δικαιούται ο εκπαιδευτικός την μηνιαία Οικογενειακή Παροχή

Έγγραφο 2/58264/0022/15-9-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Βάσει των διατάξεων … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του επιδόματος θέσης ευθύνης

Έγγραφο 129180/0092/8-10-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Το επίδομα θέσης … ➜ περισσότερα