Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση (30-9-2016) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … ➜ περισσότερα

Σχετικά με μετεγγραφές μαθητών Λυκείου

Έγγραφο 155015/Δ2/22-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Mε αφορμή ερωτήματα που δέχεται … ➜ περισσότερα

Σχετικά με μετεγγραφές μαθητών Λυκείου Διάταξη νόμου θέτει περιορισμούς

Έγγραφο Φ1/146224/Δ2/9-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με το αρ. 32 … ➜ περισσότερα

Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 Νέα υπουργική απόφαση με ισχύ από το 2016-2017

Απόφαση 133381/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2627/Β/24-8-2016) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 – … ➜ περισσότερα

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν στα ΕΠΑΛ για το 2016-2017 Σύμφωνα με υπό έκδοση υπουργική απόφαση

Εγκύκλιος 106270/Δ4/29-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας ενημερώνουμε με σκοπό το … ➜ περισσότερα

Εγγραφές και μετεγγραφές στα ΕΠΑΛ για το 2016-2017

Εγκύκλιος 98130/Δ4/15-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Οι εγγραφές των μαθητών ημερησίων … ➜ περισσότερα

Εγγραφές και μετεγραφές μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις εγγραφές-μετεγγραφές ανηλίκων μαθητών

Εγκύκλιος Φ1/95628/Δ2/10-6-2016 (ΑΔΑ:6ΦΝ24653ΠΣ-ΗΞΙ) του Υπουργείου Παιδείας Ύστερα από τις υπ΄ … ➜ περισσότερα

Νέα τροποποίηση της ΥΑ για τις μετεγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων

Απόφαση 12749/Ζ1/26-1-2016 (ΦΕΚ 112/Β/27-1-2016) του Υπουργείου Παιδείας 1. Στο άρθρο … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ για τις αμοιβαίες μετεγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση 181819/Ζ1/11-11-2015 (ΦΕΚ 2462/Β/16-11-2015) του Υπουργείου Παιδείας 1. Στη με … ➜ περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής φοιτητών Έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

Δελτίο τύπου (13-11-2015) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ για τις αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων Αφορά στις μετεγγραφές φοιτητών

Απόφαση 167348/Ζ1/21-10-2015 (ΦΕΚ 2361/Β/4-11-2015) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπ’ … ➜ περισσότερα

Μετεγγραφές μαθητών από και προς ελληνικά σχολεία του εξωτερικού Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται

Εγκύκλιος Φ.814.13/174236/Η2/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με το ζήτημα της … ➜ περισσότερα

Ποιοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Αρ. Πρωτ.: 173476/Ζ1/30-10-2015 εγκύκλιο του … ➜ περισσότερα

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για χορήγηση μετεγγραφής Υποβολή από 3 έως 13 Νοεμβρίου 2015

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση απόφασης μετεγγραφών – δεν δικαιούνται μετεγγραφής οι εισαχθέντες ως αθλητές – αποκτούν δικαίωμα μετεγγραφής οι εισαχθέντες με σοβαρές παθήσεις Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 27-10-2015

Απόφαση 171088/Ζ1/26-10-2015 (ΦΕΚ 2320/Β/27-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της με … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Από 20 Οκτωβρίου 2015 έως και 20 Νοεμβρίου 2015

Δελτίο τύπου (25-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … ➜ περισσότερα

Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και διαρκεί τριάντα (30) ημέρες

Απόφαση 161107/Ζ1/13-10-2015 (ΦΕΚ 2255/Β/20-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας Οι αιτήσεις για … ➜ περισσότερα

Παράταση για την ηλεκτρονική προεγγραφή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ Ως τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου 2015

Δελτίο τύπου (17-9-2015) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Πολιτισμού, … ➜ περισσότερα

Μετεγγραφές φοιτητών που είναι στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας Οι ρυθμίσεις ισχύουν από 16-9-2015

Απόφαση 143458/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011/Β/16-9-2015) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 – … ➜ περισσότερα