Τα λειτουργικά κενά του Μουσικού Αμυνταίου Για τις αποσπάσεις 2015-2016

Έγγραφο 3327/22-6-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Τα λειτουργικά κενά του Μουσικού … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Σε συνέχεια της 95978/Δ4/17-06-2015 ΥΑ

Έγγραφο 99028/Δ4/22-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ο αριθμός των εργαστηρίων κατεύθυνσης … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων και των καθηκόντων των στελεχών τους και του Συλλόγου Διδασκόντων Υπό έκδοση σχετική υπουργική απόφαση

Εγκύκλιος 95978/Δ4/17-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ως … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το 2015-2016 Ο μέγιστος αριθμός μαθητών που μπορούν να εγγραφούν στο Μουσικό Αμυνταίου είναι 24

Απόφαση 95589/Δ2/16-6-2015 (ΑΔΑ:ΨΟ4Φ465ΦΘ3-ΩΓΨ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τον αριθμό των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναθέσεις μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Απόφαση 89884/Δ2/8-6-2015 (ΦΕΚ 1113/Β/11-6-2015) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τις αναθέσεις … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα στο ΕΠΑΛ Θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση Φ2/88070/Δ4/4-6-2015 (ΦΕΚ 1053/Β/5-6-2015, ΑΔΑ:ΩΤΝΑ465ΦΘ3-97Φ) και εγκύκλιος Φ8/88704/Δ4/4-6-2015 του Υπουργείου … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 88625/Δ2/4-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις των μαθημάτων ανά … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Eπανασύσταση καταργηθεισών Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ στη Δυτική Μακεδονία Επαναλειτουργεί η ειδικότητα Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων σε Φλώρινα και Αμύνταιο

Απόφαση 2454/29-5-2015 (ΑΔΑ:65Ν3465ΦΘ3-ΤΚΚ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποφασίζουμε Την προσθήκη … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων όλων των τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Απόφαση 82437/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 941/Β/25-5-2015, ΑΔΑ: 6ΚΝ3465ΦΘ3-49Ρ) του Υπουργείου Παιδείας Το … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος 78213/Δ4/18-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Μετά την έκδοση της με … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ποια ωρολόγια προγράμματα θα ισχύσουν στα Ημερήσια ΓΕΛ για το 2015-2016

Έγγραφο 81080/Δ2/21-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Για το σχολικό έτος 2015-2016: … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μαθήματα που καλούνται να δηλώσουν οι μαθητές για τις τάξεις του ΓΕΛ και προθεσμίες αλλαγής των προτιμήσεών τους

Εγκύκλιος 81292/Δ2/21-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός του τρόπου αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών στα ΕΠΑΛ

Απόφαση 62839/Δ4/22-4-2015 (ΦΕΚ 724/Β/28-4-2015, ΑΔΑ:7ΦΞ8465ΦΘ3-8Μ1) του Υπουργείου Παιδείας 1) Τροποποίηση … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση της ΥΑ σχετικά με «Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια»

Απόφαση 60687/Δ4/17-4-2015 (ΦΕΚ 723/Β/28-4-2015, ΑΔΑ:7ΗΠΘ465ΦΘ3-965) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπ’ … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόγραμμα προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων 2014-2015

Εγκύκλιος 65319/Δ2/27-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •