Εγκύκλιος για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 15-12-2015

Εγκύκλιος Φ.353.1/10/202115/E3/10-12-2015 (ΑΔΑ:6ΠΠΜ4653ΠΣ-ΕΓΛ) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της αριθμ. … ➜ περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Υπουργική Απόφαση καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο