Νέο έντυπο αίτησης για τους υποψήφιους Διευθυντές Εκπαίδευσης Ενόψει των επικείμενων επιλογών

Με mail που απέστειλε τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 11-12-2015 έως και την Τρίτη 15-12-2015

Έγγραφο 7200/10-12-2015 (ΑΔΑ:ΨΨ1Ψ4653ΠΣ-ΦΝΖ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Η … ➜ περισσότερα

Εγκύκλιος για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 15-12-2015

Εγκύκλιος Φ.353.1/10/202115/E3/10-12-2015 (ΑΔΑ:6ΠΠΜ4653ΠΣ-ΕΓΛ) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της αριθμ. … ➜ περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Υπουργική Απόφαση καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο