Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου ΓΕΛ και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ για το 2014-2015

Απόφαση 156357/Γ2/30-09-2014 (ΦΕΚ 2260/Β/8-10-2014, ΑΔΑ:ΩΚΛΖ9-ΚΝΞ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορισμός διδακτέας … ➜ περισσότερα

Μετεγγραφές μαθητών μεταξύ Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

Έγγραφο 160065/Γ2/6-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την παρ. 3, … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο