Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2017 Στις επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων

Απόφαση 253.2/92419/Α5/1-6-2017 (ΦΕΚ 1937/Β/6-6-2017, ΑΔΑ:7ΖΤΓ4653ΠΣ-ΧΞΠ) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 … ➜ περισσότερα

Τι ισχύει για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 Θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο για το 0,5% των θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων

Δελτίο τύπου (2-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τη διάταξη … ➜ περισσότερα

Οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση

Παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Νόμου 4468/2017 (ΦΕΚ 61/Α/28-4-2017) … ➜ περισσότερα

Τον Σεπτέμβριο οι Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 και επί όλων των μαθημάτων Προβλέπεται νομοθετική ρύθμιση

Ανακοίνωση (3-4-2017) του Υπουργείου Παιδείας Προκειμένου να μην αδικηθούν υποψήφιοι, … ➜ περισσότερα

Τον Σεπτέμβριο οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Ανακοίνωση (21-3-2017) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … ➜ περισσότερα

Επαναληπτικές Απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου στα Γυμνάσια Θα διεξαχθούν κανονικά με τις διατάξεις παλιότερου ΠΔ

Έγγραφο Φ1/28870/Δ2/21-2-2017 του Υπουργείου Παιδείας Τον Φεβρουάριο του 2017 διενεργούνται … ➜ περισσότερα

Η εγκύκλιος για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 Σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη τα Εξεταστικά Κέντρα

Εγκύκλιος Φ251/90208/Α5/2-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Ως Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) ορίζονται … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για την αποζημίωση υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων που μετακινούνται σε Εξεταστικά Κέντρα Περιορίζονται οι δικαιούχοι

Έγγραφο Φ.151/89507/A5/1-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην … ➜ περισσότερα

Οι αποζημιώσεις για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ

Κοινή υπουργική απόφαση 2/41654/ΔΕΠ/20-5-2016 (ΦΕΚ 272/ΥΟΔΔ/31-5-2016) των υπουργείων Οικονομικών και … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εγκύκλιος Φ.251/84341/Α5/25-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των Φ.251/77249/Α5/13-05-2016 (για … ➜ περισσότερα

Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2016 για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Έγγραφο Φ.251/ 77249 /Α5/13-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας διαβιβάζουμε τη … ➜ περισσότερα

Το πρόγραμμα των επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων και των Εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων Και οι προθεσμίες για τις δοκιμασίες υποψηφών για τα ΤΕΦΑΑ

Απόφαση Φ253.2/69270/Α5/22-4-2016 (ΑΔΑ:ΨΓ394653ΠΣ-ΜΕ1) του Υπουργείου Παιδείας 1. Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών … ➜ περισσότερα

Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για το 2016 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Απόφαση Φ.253.2/62767/Α5/13-4-2016 (ΦΕΚ 1063/Β/15-4-2016, ΑΔΑ:7Σ9Κ4653ΠΣ-ΖΝΗ) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 … ➜ περισσότερα

Ρύθμιση για τους απορριφθέντες λόγω απουσιών μαθητές προηγουμένων ετών των ΕΠΑΛ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/Α/8-10-2015) Άρθρο 5 Στο άρθρο 9 … ➜ περισσότερα

Οργάνωση και διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2015 Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ της Φλώρινας θα εξεταστούν στη Θεσσαλονίκη

Εγκύκλιος Φ251/84131/Α5/27-5-2015 (ΑΔΑ:ΩΡΓΝ465ΦΘ3-ΔΝΧ) του Υπουργείου Παιδείας Ως Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) … ➜ περισσότερα

Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων 2014

Εγκύκλιος Φ.251/87123/Β6/4-6-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥΗ9-4Τ8) του Υπουργείου Παιδείας Στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις … ➜ περισσότερα