Νέες ειδικότητες στα ΙΕΚ

Αποφάσεις 206968/K1/18-12-2014 (ΦΕΚ 3573/Β/31-12-2014) και 212887/Κ1/30-12-2014 (ΦΕΚ 3660/Β/31-12-2014, ΑΔΑ:6ΟΓ09-ΚΓΨ ) … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημόσιων Ι.Ε.Κ.

Προσκλήσεις 212245/Κ1/29-12-2014 (ΑΔΑ:ΨΘ549-ΤΧ2) και 212250/Κ1/29-12-2014 (ΑΔΑ:7ΦΒΟ9-ΥΝ5) του Υπουργείου Παιδείας Το … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Απόφαση 208178/Κ1/19-12-2014 (ΑΔΑ:7ΚΛ09-Ε20) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόσπαση των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συνεργασία Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Δημοσίων Σ.Ε.Κ. με τα Εργαστηριακά Κέντρα (πρώην ΣΕΚ)

Απόφαση 191668/Κ1/26-11-2014 (ΑΔΑ:ΒΜΧ79-ΝΤ2) του Υπουργείου Παιδείας Για την απρόσκοπτη λειτουργία … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε θέσεις Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Απόφαση 191661/Κ1/26-11-2014 (ΑΔΑ:642Ρ9-ΨΘΔ) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόσπαση των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Απόφαση 12707/27-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΕΩΙ9-ΞΘΥ) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόσπαση των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των ΙΕΚ που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

Απόφαση 11024/19-9-2014 (ΦΕΚ 2641/Β/6-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε: Την αντιστοίχιση … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ίδρυση νέων Δημοσίων ΙΕΚ και Δημόσιων ΣΕΚ

Αποφάσεις 10650/11-9-2014 (ΑΔΑ:73ΒΝ9-ΗΩΟ) και 10651/11-9-2014 (ΑΔΑ:6ΠΘΞ9-ΡΥΞ) (ΦΕΚ 2430/Β/12-9-2014) του Υπουργείου … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Απόφαση 131949/Δ2/20-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για άσκηση διοικητικού έργου … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Απόφαση 9634/11-8-2014 (ΑΔΑ:ΩΨΤΧ9-ΓΛΟ) του Υπουργείου Παιδείας Την απόσπαση των παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Απόφαση 9633/11-8-2014 (ΑΔΑ:ΩΗΣ19-ΥΥΞ) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόσπαση των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψήφιων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ

Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6611/27-6-2014 (ΑΔΑ:Ω4ΕΕ9-ΗΩ6) του Υπουργείου Παιδείας για … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κριτήρια και διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ν. 4186/2013

Απόφαση 6617/27-6-2014 (ΑΔΑ:9Υ6Ω9-ΚΩ8) του Υπουργείου Παιδείας Η αίτηση των υποψηφίων … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ΙΕΚ

Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 6611/27-6-2014 (ΑΔΑ:Ω4ΕΕ9-ΗΩ6) του Υπουργείου Παιδείας για … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παράταση των συμβάσεων των ωρομισθίων εκπαιδευτών των ΙΕΚ που αποσπάστηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προς κάλυψη αναγκών των καταργημένων ειδικοτήτων σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Απόφαση 85021/30-5-2014 (ΑΔΑ : Ω4ΟΖ9-ΝΦΑ, ΦΕΚ 1458/Β/5-6-2014) του Υπουργείου Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συνεργασία Εργαστηριακών Κέντρων (πρώην Σ.Ε.Κ.) με ΙΕΚ

Εγκύκλιος 187918/Γ2/6-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η 9763/26-8-2013 (ΑΔΑ … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο