Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ Με θητεία μέχρι 31-8-2018

Απόφαση Κ1/153884/20-9-2016 (ΑΔΑ:Ψ9ΓΜ4653ΠΣ-ΙΡ5) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόσπαση των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαδικασία διάθεσης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ

Απόφαση 141277/Ε2/2-9-2016 (ΦΕΚ 2810/Β/6-9-2016) του Υπουργείου Παιδείας Τα δημόσια ΙΕΚ … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια ΙΕΚ

Απόφαση Κ1/122418/25-8-2016 (ΑΔΑ:6ΝΖΙ4653ΠΣ-1Τ1, ΦΕΚ 3405/Β/21-10-2016) του Υπουργείου Παιδείας Α. Ορίζουμε … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων υποδιευθυντών Δημοσιών ΙΕΚ Από 5-8-2016 έως 18-8-2016 οι αιτήσεις ηλεκτρονικά

Έγγραφο Κ1/128260/2-8-2016 (ΑΔΑ: 6ΒΚ94653ΠΣ-ΛΟΥ) του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ Η απόφαση ισχύει από 25-7-2016 και καταργεί κάθε προηγούμενη

Απόφαση K1/122436/25-7-2016 (ΑΔΑ: 64Ψ84653ΠΣ-ΓΙΒ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε ως κριτήρια … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δημοσιών ΙΕΚ Η θητεία των Διευθυντών είναι διετής και λήγει 31-8-2018

Εγκύκλιος Κ1/67418/20-4-2016 (ΑΔΑ:ΩΓΓΑ4653ΠΣ-Δ5Α) του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία Διά … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Έγγραφο 210374/E2/22-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σε εφαρμογή των διατάξεων του … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΙΕΚ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφασεις του Υπουργείου Παιδείας Διαθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ Υποβολή αιτήσεων μέχρι 5-10-2015

Έγγραφο Κ1/151034/25-9-2015 (ΑΔΑ: Ψ4ΦΡ465ΦΘ3-ΚΤ7) του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών

Απόφαση 146606/ΓΓ4/18-9-2015 (ΦΕΚ 2064/Β/18-9-2015) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε: α) Την … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παράταση Αποσπάσεων των Εκπαιδευτικών Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Έγγραφο 132594/Κ1/25-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΨΑΩ465ΦΘ3-ΝΜΓ) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη παράταση της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ στα Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016 Για άσκηση διοικητικού έργου

Απόφαση 129931/Ε2/17-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για άσκηση διοικητικού έργου … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έγκριση λειτουργίας νέας ειδικότητας στα ΙΕΚ Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Απόφαση 104008/Κ1/30-6-2015 (ΦΕΚ 1541/Β/22-7-2015, ΑΔΑ:7Κ0Ρ465ΦΘ3-ΩΧΨ) του Υπουργείου Παιδείας Με απόφαση … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων και των καθηκόντων των στελεχών τους και του Συλλόγου Διδασκόντων Υπό έκδοση σχετική υπουργική απόφαση

Εγκύκλιος 95978/Δ4/17-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ως … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Οι αποσπάσεις αφορούν στο διάστημα από 1-7-2015 έως 31-8-2016

Απόφαση 93782/Κ1/12-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΠΠΣ465ΦΘ3-ΟΛΨ) του Υπουργείου Παιδείας Απποσπώνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συνεργασία Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Δημοσίων Σ.Ε.Κ. με τα Εργαστηριακά Κέντρα (πρώην ΣΕΚ) – Νέα ΥΑ

Απόφαση 9493/Δ4/20-1-2015 (ΑΔΑ:Ω5ΤΞ9-1ΞΣ) του Υπουργείου Παιδείας Στα Ε.Κ. εκπαιδεύονται και … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ίδρυση Δημοσίων ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής

Κοινή Απόφαση 5082/Κ1/14-1-2015 (ΦΕΚ 89/Β/19-1-2015, ΑΔΑ:7ΘΖΞ9-Α4Ι) των Υπουργείων Παιδείας, Οικονομικών … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο