Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο 162773/Δ4/29-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε τη διδακτέα ύλη … ➜ περισσότερα

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιος Φ6/163251/Δ4/29-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με … ➜ περισσότερα

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στα ΕΠΑΛ για το 2017-2018

Έγγραφο Φ3/155837/Δ4/19-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Απόφαση 134929/Δ2/9-8-2017 (ΦΕΚ 2892/Β/21-8-2017, ΑΔΑ:ΩΡΙΨ4653ΠΣ-7Ε9) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε την … ➜ περισσότερα

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Απόφαση 134932/Δ2/9-8-2017 (ΦΕΚ 2893/Β/21-8-2017, ΑΔΑ: 67ΙΕ4653ΠΣ-2ΘΟ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε … ➜ περισσότερα

Τα Λύκεια πρέπει να αναμορφώσουν το Ωρολόγιο Πρόγραμμά τους εφόσον υφίσταται ανάγκη κάλυψης της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Έγγραφο 60914/Δ2/7-4-2017 του Υπουργείου Παιδείας Όσον αφορά στην πορεία διδασκαλίας … ➜ περισσότερα

Διδακτέα ύλη του μαθήματος επιλογής «Ιστορία της Τέχνης» της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΓΕΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 210486/Δ2/9-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σκοπός του μαθήματος είναι να … ➜ περισσότερα

Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο Φ5/206346/Δ4/2-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας Για τον συντονισμό της διδασκαλίας … ➜ περισσότερα

Παρακολούθηση και συντονισμός της διδακτέας ύλης των ΓΕΛ Για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017

Έγγραφο 199919/Δ2/23-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας Για το συντονισμό της διδασκαλίας … ➜ περισσότερα

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο Φ3/186267/Δ4/4-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας Ενόψει της δημοσίευσης της προβλεπόμενης … ➜ περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας μηχανολογικών μαθημάτων στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 169764/Δ4/12-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από τη σχετική εισήγηση … ➜ περισσότερα

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ και τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο Φ3/169758/Δ4/12-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από τη σχετική εισήγηση … ➜ περισσότερα

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 166723/Δ4/7-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις αλλαγές στη διδακτέα ύλη των μαθημάτων του Γυμνασίου και Λυκείου

Έγγραφο 163312/Δ2/4-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί ότι στην … ➜ περισσότερα

Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση  Φ6/160716/Δ4/29-9-2016 (ΦΕΚ 3143/Β/30-9-2016) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τη διδακτέα … ➜ περισσότερα

Διαχείριση της Διδακτέας-Εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 150662/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Στις φετινές οδηγίες κρίθηκε σκόπιμο … ➜ περισσότερα

Αναμόρφωση ωρολογίου προγράμματος στην τελευταία τάξη των ΓΕΛ Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διδασκαλία της διδακτέας ύλης

Έγγραφο 47378/Δ2/21-3-2016 του Υπουργείου Παιδείας Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γενικών … ➜ περισσότερα

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο