Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Επικαιροποιημένες οδηγίες του ΟΑΣΠ για το σχολικό έτος 2020-2021

Έγγραφο 119553/ΓΔ4/11-09-2020 του Υπουργείου Παιδείας Το ΥΠΑΙΘ αποστέλλει στις σχολικές … ➜ περισσότερα

Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών

Έγγραφο 2018/9-3-2018 (ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν) του Υπουργείου Εσωτερικών Οι σεισμοί εντάσσονται … ➜ περισσότερα

Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις σχολικές μονάδες

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) ο οποίος είναι … ➜ περισσότερα

Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας στις Σχολικές Μονάδες την 13η Οκτωβρίου 2014

Έγγραφο 162682/Γ7/9-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο συνεργασίας (του ΥΠΑΙΘ) … ➜ περισσότερα

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο