Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης απόδοσης 2ης ειδικότητας των εκπαιδευτικών Το ΥΠΑΙΘ καλεί τα ΑΠΥΣΔΕ να ακυρώσουν όσες τέτοιες αποφάσεις έχουν εκδόσει

Έγγραφο 145814/Ε3/26-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή την έκδοση των … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την απόδοση 2ης ειδικότητας στον κλάδο ΠΕ84 (Ηλεκτρονικών)

Έγγραφο 145816/Ε3/79-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του αριθμ. 95034/Ε3/08-06-2018 … ➜ περισσότερα

Απόδοση μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων Υποβολή αιτήσεων από 1-4-2017 έως 31-5-2017

Έγγραφο 49618/Δ2/22-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τη 94541/Δ2/15-6-2015 ΥΑ … ➜ περισσότερα

Δεν αναγνωρίζεται συνάφεια μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου για την δεύτερη ειδικότητα εκπαιδευτικών

Έγγραφο 188095/Ε2/20-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα τα οποία … ➜ περισσότερα

Δεν αποτελεί κώλυμα για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας η μη κατοχή τίτλου παιδαγωγικής επάρκειας

Έγγραφο 188442/Ε2/20-11-2014 της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας Εκπαιδευτικοί των … ➜ περισσότερα

Νέα υπουργική απόφαση για τα «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

ΥΑ 178562/Δ1/22-11-2013 (ΑΔΑ : ΒΛΓ79-ΙΘΩ, ΦΕΚ 3063/Β/2-12-2013) Έγγραφο 197335/Δ1/23-12-2013  του … ➜ περισσότερα

Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας … ➜ περισσότερα

Χρόνος απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε το 109268/Δ2/6-8-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 15-9-2013 Με εγκύκλιό της (2068/4-6-2013) η … ➜ περισσότερα