Κάλυψη διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων των σχολικών μονάδων Η αναπλήρωση πρέπει να γίνει εντός τεσσάρων μηνών

Κοινή απόφαση 143849/ΓΔ4/21-10-2020 (ΦΕΚ 4654/Β/21-10-2020) των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών … ➜ περισσότερα

Αναπλήρωση διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων Σχολικών Μονάδων της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 898/172-2017 (ΑΔΑ:621Ε4653ΠΣ-3Κ7) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ορίζουμε ως ημέρες … ➜ περισσότερα

Καθορισμός του τρόπου αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών στα ΕΠΑΛ

Απόφαση 62839/Δ4/22-4-2015 (ΦΕΚ 724/Β/28-4-2015, ΑΔΑ:7ΦΞ8465ΦΘ3-8Μ1) του Υπουργείου Παιδείας 1) Τροποποίηση … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο