Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εγκύκλιος 188482/Γ2/9-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο της εφαρμογής της … ➜ περισσότερα

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/25776/24-9-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9ΔΧ-9Ν4) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο