Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. 2022-2023 Θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022.


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 5430/5 Σεπτεμβρίου 2022

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας προσκαλούν τις/τους νεοδιόριστες/ους και αναπληρώτριες/τές εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες και τα ΚΕΔΑΣΥ της Δυτικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2022-23, να συμμετάσχουν σε Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε το πρόγραμμα και τους σχετικούς συνδέσμους πρόσβασης στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 06-09-2022

Σύμφωνα με mail που απεστάλη από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας :

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λόγω της αυριανής τηλεδιάσκεψης (07-09-2022) με ΓΓ ΥΠΑΙΘ το πρόγραμμα αναπροσαρμόζεται ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α: 09:00 – 09:30 (Χαιρετισμοί – Οδηγίες)

ΜΕΡΟΣ Β : 09:30 – 10:30 (Εισηγήσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης)

ΜΕΡΟΣ Γ : 10:45 – 11:45 (Εισηγήσεις ΣΕΕ)

Οι σύνδεσμοι παραμένουν ίδιοι.

Οι επιμορφούμενοι/ες θα ενημερωθούν κατά την έναρξη.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Σούλιος