Τα βιβλία Αγγλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016

Απόφαση 143732/Δ2/15-9-2015 (6ΨΚΣ465ΦΘ3-ΙΡΑ) του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΟΠΑΙΘ αποφασίζει την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου:

Διαβάστε την ΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο