Τα ταλέντα που είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, μόνο εφόσον είναι 20 ετών μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις εισαγωγής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.151/152/Α5/2-1-2015 (ΦΕΚ 69/Β/16-1-2015, ΑΔΑ:ΒΝΙΑ9-ΦΨΑ) του Υπουργείου Παιδείας

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχουν:

α) ………………….

β) «Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων ως κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων της Σχολής».

Διαβάστε την αρχική ΥΑ (Φ.151/2995/Β6/13-1-2010, ΦΕΚ 55/Β/25-1-2010)

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ Φ.151/152/Α5/2-1-2015 (ΦΕΚ 69/Β/16-1-2015) ή στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares