Τα στατιστικά στοιχεία των Πανελληνίων εξετάσεων 2014


άκουσε το άρθρο

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 – ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ-Β ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2012

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 – ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ-Β ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 – ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ-Α ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2012

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 – ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ-Α ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 – ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ-Β – ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 – ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ-Β – ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 – ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-Α – ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 – ΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-Α – ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ-ΒΑΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ-90%-ΓΕΛ ΕΠΑΛ-Β_2014-2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ-ΒΑΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ-ΕΠΑΛ-Α 2014-2013

Πηγή ΥΠΑΙΘ