Τα σχολεία στα οποία θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση νοσηλευτές δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής για το 2022-2023 Ο σχολικός νοσηλευτής που ήδη υπηρετεί θα έχει την ευθύνη της άσκησής τους

Απόφαση 142512/Ε4 /16-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες στις οποίες δύναται να πραγματοποιηθεί άσκηση στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής για το διδακτικό έτος 2022-23 και εγκρίνουμε την είσοδο των ειδικευόμενων νοσηλευτών σε αυτές:

[…]

Διαβάστε την απόφαση

Σύμφωνα με mail του ΥΠΑΙΘ σχετικό με το θέμα η απόφαση εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 του ν. 4915/2022 (Α΄63) όπου αναφέρεται ότι:

«Άσκηση ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής σε σχολικές μονάδες
Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής πραγματοποιούν άσκηση στις σχολικές μονάδες της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), στις οποίες υπηρετεί σχολικός νοσηλευτής, ο οποίος έχει την ευθύνη της άσκησής τους. Ανά σχολική μονάδα δύνανται να ασκούνται δύο (2) ειδικευόμενοι νοσηλευτές στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής. Τα καθήκοντα, οι πράξεις και το έργο των ειδικευόμενων νοσηλευτών κατά την άσκησή τους στις σχολικές μονάδες περιγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4690/2020. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι σχολικές μονάδες, στις οποίες πραγματοποιείται η άσκηση του πρώτου εδαφίου, και εγκρίνεται η είσοδος των ειδικευόμενων νοσηλευτών σε αυτές».

Επισκέψεις: 340

Μετάβαση στο περιεχόμενο