Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το 2021-2022

Απόφαση 94196/Δ2/29-07-2021 (ΦΕΚ 3791/Β/13-08-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου καθορίζεται ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ


ΣΣ : Η μόνη αλλαγή με το προϊσχύον ΩΠ (ΥΑ 74181/Δ2/15-6-2020, ΦΕΚ 2338/Β/15-6-2020)) είναι ότι το μάθημα Γενικής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα», στη Β’ και στη Γ’ Τάξη  είχε τρεις κλάδους (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία) ενώ με το ΩΠ που θα ισχύει για το 2021-2022 θα έχει δύο κλάδους (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία)

Μετάβαση στο περιεχόμενο