Τα Ωρολόγια Προγράμματα στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2018-2019

1.  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Ημερήσιου Γυμνασίου

2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Εσπερινού Γυμνασίου

3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)

4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)

5. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Ημερήσιου ΕΠΑΛ

6. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Εσπερινού ΕΠΑΛ

7. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του ΕΝΕΕΓΥ-Λ

8. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 ΛΥΚΕΙΟΥ του ΕΝΕΕΓΥ-Λ

9. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Ειδικού Γυμνασίου

10. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Ειδικού Λυκείου

11. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Εκκλησιαστικού Γυμνασίου

12. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Εκκλησιαστικού Γενικού Λυκείου

13. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Μουσικού Γυμνασίου

14. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Μουσικού Λυκείου

Μετάβαση στο περιεχόμενο