Τα ονόματα των εκπαιδευτικών Δ.Ε. των οποίων ικανοποιήθηκαν οι ενστάσεις για τις μετατάξεις


άκουσε το άρθρο

Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε δελτίο τύπου με ημερομηνία 7-10-2013 σύμφωνα με το οποίο:
Ανακοινώνονται τα ονόματα των εκπαιδευτικών Δ.Ε. των οποίων ικανοποιήθηκαν οι ενστάσεις για α) μετάταξη στην Π.Ε. β) τροποποίηση μετάταξης στην Π.Ε. και γ) ανάκληση μετάταξης στην Π.Ε.

Διαβάστε το ΦΕΚ 1186/Γ/17-10-2013  στο οποίο δημοσιεύτηκαν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις

Share and Enjoy !
Shares