Τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα στο ΕΠΑΛ Θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση Φ2/88070/Δ4/4-6-2015 (ΦΕΚ 1053/Β/5-6-2015, ΑΔΑ:ΩΤΝΑ465ΦΘ3-97Φ) και εγκύκλιος Φ8/88704/Δ4/4-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Από το σχολικό έτος 2015-2016 τα Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑΛ ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού είναι τα ακόλουθα:

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14-9-2015

Η ανωτέρω ΥΑ τροποποιήθηκε. Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο (Φ8/143083/Δ4/14-9-2015) και την ΥΑ Φ2/141441/Δ4/10-9-2015 (ΦΕΚ 2042/Β/18-9-2015)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 26-5-2016

Η αρχική ΥΑ τροποποιήθηκε εκ νέου σύμφωνα με την Φ2/79006/Δ4/17-5-2016 (ΦΕΚ 1481/Β/26-5-2016) για τα ωρολόγια προγράμματα των Γ΄ Ημερησίων και Γ΄ και Δ΄ Εσπερινών ΕΠΑΛ, με ισχύ από το σχολικό έτος 2016-2017.

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο