Τα νέα ωρολόγια προγράμματα στην Γ΄ Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑΛ Με ισχύ από το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Φ2/79006/Δ4/17-5-2016 (ΦΕΚ 1481/Β/26-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα, Τομέα, Ομάδας Προσανατολισμού».

Η συμπληρωματική αυτή απόφαση αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στη Γ΄ τάξη των ημερησίων και τη Γ΄ και Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν τη σχολική χρονιά 2016-2017. Σημειώνεται ότι τη σχολική χρονιά 2016-2017 θα επαναλειτουργήσουν για πρώτη φορά στην Γ΄ τάξη των ΕΠΑΛ οι ειδικότητες που είχαν καταργηθεί το 2013, λόγω της τοποθέτησης σε διαθεσιμότητα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και οι οποίες επαναλειτούργησαν στη Β΄ τάξη τη σχολική χρονιά 2015-2016 με  βάση το ν. 4327/2015.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8-8-2016

Η ανωτέρω ΥΑ καταργήθηκε σύμφωνα με νεότερη ΥΑ ( Φ2/127065/Δ4/1-8-2016, ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο