Τα μόρια μετάθεσης των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση το σχολικό έτος 2021-2022 Υποβολή ενστάσεων μέχρι και 11-4-2022


άκουσε το άρθρο

Πίνακες με τα μόρια μετάθεσης των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση το σχολικό έτος 2021-2022:

Εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας – Κατάλογος αιτήσεων για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση που υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Φλώρινας (Σχολικό έτος 2021-2022)

Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής – Κατάλογος αιτήσεων για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση που υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Φλώρινας (Σχολικό έτος 2021-2022)

Αίτηση για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση (Για εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας)

Αίτηση για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση (Για εκπαιδευτικούς ΕΑΕ )

Με εκτίμηση,
ΔΔΕ Φλώρινας
Τμήμα Γ’ Προσωπικού
Πέτρου Σταύρος
Τηλ. 2385350546

Share and Enjoy !
Shares