Τα κενά στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για αποσπάσεις κατά το 2017-2018

Στον ιστότοπο inventory.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν για τις κενές θέσεις που υπάρχουν ανά Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο και διατίθενται προς κάλυψη μέσω απόσπασης, για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησης των αποτελεσμάτων ανά τύπο ή ονομασία σχολείου κλπ, πατώντας στον τίτλο της αντίστοιχης στήλης.

Επίσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εισάγει, σε σχετικό πλαίσιο αναζήτησης, λέξεις – κλειδιά για να αναζητήσει τον κλάδο, το σχολείο κλπ που τον ενδιαφέρει για να φιλτράρει τα αποτελέσματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο