Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος βαθμολόγησής τους για την Α’ Τάξη των ΕΠΑΛ κατά το 2022-2023, στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Η απόφαση αφορά και στην Α΄ Τάξη των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ4/108535/ΓΔ4/07-09-2022 (ΦΕΚ 4820/Β/13-09-2022) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τον καθορισμό των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-23, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), ως ακολούθως:

Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα:

  1. Νέα Ελληνικά
  2. Ιστορία
  3. Άλγεβρα (Μαθηματικά)
  4. Γεωμετρία (Μαθηματικά)
  5. Φυσική (Φυσικές Επιστήμες)
  6. Χημεία (Φυσικές Επιστήμες)
  7. Αγγλικά

[…]

Οι διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης ισχύουν και για την Α΄ τάξη των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Σύμφωνα με το 112163/ΓΔ4/15-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ:

Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, όπως προβλέπει το άρθρο 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), καθορίζονται στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για το σχολικό έτος 2022-23:

  • τα «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, της Α΄ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων και των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ και
  • η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης των ανωτέρω «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων κατά τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, της Α΄ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων και των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ.
Share and Enjoy !
Shares