Τα εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2016 στην Δυτική Μακεδονία

Απόφαση 6560/4-10-2016 (ΑΔΑ:6ΦΤ74653ΠΣ-Ζ52) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ορίζουμε τα εξεταστικά κέντρα Δυτικής Μακεδονίας για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2016 ως εξής:

Εξεταστικό Κέντρο Κοζάνης:
1ο ΓΕΛ Κοζάνης, Παντελή Χόρν 1, 50131 Κοζάνη τηλ 24610 29788, mail@1lyk-kozan.koz.sch.gr

Εξεταστικό Κέντρο Καστοριάς:
2ο ΓΕΛ Καστοριάς, Περιοχή Χλόη, 52100 Καστοριά τηλ 2467024742, mail@2lyk-kastor.kas.sch.gr

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο