Τα εξεταστικά κέντρα των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Μαΐου 2022 Θα διεξαχθούν το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 51516/Α5/6-5-2022 (ΑΔΑ: 9ΝΚΤ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2022A και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.

Τα εξεταστικά κέντρα περιόδου 2022Α

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων

Οι προδιαγραφές βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι εξετάσεις της περιόδου 2022Α

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares