Τα Εξεταστικά Κέντρα των ΕΠΑΛ για τη διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Απόφαση Φ.153/80608/A5/17-5-2018 (ΑΔΑ: 63ΛΟ4653ΠΣ-Ζ23) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε:

α) Τα Εξεταστικά Κέντρα για τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό έτος 2017-2018 με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’) και τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’).

β) τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιφέρεια των οποίων θα λειτουργήσουν

γ) τα αντίστοιχα σχολικά συγκροτήματα στα οποία θα εδρεύουν, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο