Τα εξεταστικά κέντρα και ο προγραμματισμός των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής περιόδου 2022 Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου υπέβαλαν αίτηση


άκουσε το άρθρο

Ανακοίνωση (22-06-2022) του Υπουργείου Παιδείας

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής εξεταστικής περιόδου 2022.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν, μέσω του προσωπικού λογαριασμού τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ονομαστικά για την τοποθεσία στην οποία πρέπει να προσέλθουν, την ημερομηνία, τον χρόνο προσέλευσής τους και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπουν στο πληροφοριακό σύστημα και να εκτυπώσουν το προσυμπληρωμένο έντυπο Υ1 – Έντυπο Συμμετοχής σε Εξέταση Πιστοποίησης, το οποίο μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, εφόσον τούτο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, όπως διαβατήριο κλπ, και την Υπεύθυνη Δήλωση συναίνεσης γονέα/κηδεμόνα εάν είναι ανήλικοι, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.) που θα εξεταστούν, προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος μετά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Υπενθυμίζεται ότι το έγγραφο ταυτοπροσωπίας που οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν στο Εξεταστικό Κέντρο (Κ.Η.Ε.) κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας για την είσοδό τους στο χώρο των εξετάσεων θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις του Κ.Π.Π. καθώς επίσης ότι τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εκτυπωμένο έντυπο Υ1 – Έντυπο Συμμετοχής σε Εξέταση Πιστοποίησης.

Πληροφορίες σχετικά με τις Εξετάσεις παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ www.minedu.gov.gr , και από την ιστοσελίδα του Ι.Τ.Υ.Ε. https://kpp.cti.gr/ .

Τα εξεταστικά Κέντρα του ΚΠΠ περιόδου 2022 (Απόφαση 77158/A5/22-06-2022, ΑΔΑ: Ε7ΩΞ46ΜΤΛΗ-Ρ3Φ)

Πηγή : Υπουργείο Παιδείας

Το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύσει κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων

Share and Enjoy !
Shares