Τα εξεταστικά κέντρα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου Ιουνίου 2021 Το Εξεταστικό Κέντρο της Φλώρινας είναι το 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 57270/Α5/21-05-2021 (ΑΔΑ: 9Ξ3Σ46ΜΤΛΗ-2Ν4) του Υπουργείου Παιδείας

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2021Α και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.

Το σχετικό ΔΤ σε μορφή word

Ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα σε μορφή excel

Πηγή : Υπουργείο Παιδείας

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares