Τα Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 των Γενικών Λυκείων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ253/58879/Α5/25-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΑ2Ο46ΜΤΛΗ-5ΘΖ) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε τα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2021, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares