Τα εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα του Υπουργείου Υγείας Επικαιροποίηση Μαρτίου 2017

Επικαιροποιημένο πίνακα με τα εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα του υπουργείου Υγείας εξέδωσε η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 28 του Ν 4186/2013 «Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα και οι γνωματεύσεις τους ισχύουν ακόμη και όταν δεν καθίσταται εφικτή η συμμετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε.»

Σύμφωνα με την παρ. 17 του ίδιου άρθρου, «Όλες οι γνωματεύσεις του ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιοδήποτε λόγο έχουν μόνιμη ισχύ».

Σύμφωνα με το νόμο της Ειδικής Αγωγής 3699/2008, άρθρο 1§ 1: «Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΔΥ και τα πιστοποιημένα από το Υ.ΠΑI.Θ.Π.Α. Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων»

Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα σχετίζονται με τις γνωματεύσεις για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  προς εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Εγκύκλιος Φ.251/28322/Α5/20-2-2017, ΑΔΑ: 7Λ2Ζ4653ΠΣ-ΕΕΗ)

Ο πίνακας με τα ΙΠΔ του Υπουργείου Υγείας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6-3-2017 (mail προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης)

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για το πίνακα με τα εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα του Υπουργείου Υγείας σας γνωρίζουμε ότι το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Μιχαλήνειο εξακολουθεί να είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας και συνεπώς είναι σε ισχύ οι γνωματεύσεις του συγκεκριμένου Ιατροπαιδαγωγικού.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων, των ΚΕΔΔΥ και των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α’ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο