Τα εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα του Υπουργείου Υγείας Επικαιροποίηση Απριλίου 2018

Έγγραφο Γ3α/Γ.Π.οικ.27115/3-4-2018 του Υπουργείου Υγείας

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ3σ/Γ.Π.10117/9-2-2018 εγγράφου της Υπηρεσίας μας με το οποίο σας αποστείλαμε επικαιροποιημένο πίνακα με τις μονάδες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, σας αποστέλλουμε εκ νέου τον πίνακα με τις εν λόγω μονάδες διότι προέκυψαν συμπληρωματικά στοιχεία από το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.

Το έγγραφο

Ο πίνακας με τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο