Τα εγκεκριμένα ελεύθερα βοηθήματα ξένων γλωσσών για τα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Αποφασίζουμε την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων Γερμανικής γλώσσας για τις ανάγκες της ειδικότητας «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017, τα οποία παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου: (ΥΑ Φ1/166717/Δ4/7-10-2016, ΑΔΑ:72ΥΤ4653ΠΣ-Ε79)

Αποφασίζουμε την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής γλώσσας για τις ανάγκες της ειδικότητας «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017 τα οποία παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου: (ΥΑ Φ1/166725/Δ4/7-10-2016, ΑΔΑ:7ΥΠΝ4653ΠΣ-ΝΡΓ)

Αποφασίζουμε την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής γλώσσας μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων Β’ και Γ’ τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017, τα οποία παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου: (ΥΑ Φ1/166726/Δ4/10-10-2016, ΑΔΑ:ΩΨ2Ν4653ΠΣ-ΝΞΤ)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο