«Τα αρχικά βήματα για συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+» Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση που διοργανώνει η ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης της, σε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Τα αρχικά βήματα για συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+» την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. Κατά τη διάρκεια της τηλεσυνάντησης θα παρουσιαστούν τα αρχικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι σχολικές μονάδες και άλλες δομές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus+, από την απόκτηση ID number (αριθμού αναγνώρισης) μέχρι την εύρεση εταίρων για συνεργασίες.

Ήδη στα σχολεία έχει σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης καθώς και link που παραπέμπει σε φόρμα όπου μπορούν να κατατεθούν ερωτήματα και παρατηρήσεις για καλύτερη προετοιμασία της τηλεσυνάντησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο