Συστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων

Έγγραφο 21889/Γ7/17-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 3191/14-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΩΣ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά σε «Συστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10).

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο