Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται στις Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 125861/ΓΔ4/02-11-2023

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται στις Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 91771/Δ2/21-08-2023 Υ.Α. (Β΄ 5162)

Για την πορεία της διδασκαλίας των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2023-2024, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  • Υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της ύλης είναι οι διδάσκοντες/-ουσες.
  • Όπου παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία των μαθημάτων που εξετάζονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις παρακαλούνται οι Διευθυντές/-ντριες των Γενικών Λυκείων σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων/-ουσών να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωσή της.
  • Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να είναι σε άμεση συνεργασία με τους/τις διδάσκοντες/-ουσες εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων και να ελέγχουν την πορεία της εξεταστέας ύλης.

Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Share and Enjoy !
Shares