Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Ημερήσιων, Εσπερινών και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σχολικού έτους 2023-2024 και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στις προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2023-2024 Όπου υπάρχει καθυστέρηση πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προγράμματος


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αριθ. Πρωτ.: Φ4/125769/ΓΔ4/02 – 11 – 2023

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Ημερήσιων, Εσπερινών και Πρότυπων ΕΠΑΛ στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σχολικού έτους 2023-2024 και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ στις προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2023-2024

Στην προσπάθεια συμβολής στην αποτελεσματικότερη προετοιμασία των μαθητών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Ημερήσιων, Εσπερινών και Πρότυπων ΕΠΑΛ για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 2023-2024 και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για τις προαγωγικές εξετάσεις 2023-2024, στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  • Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη, όπως έχει καθοριστεί με τις υπό στοιχεία Φ4/90890/ΓΔ4/14-08-2023 (Β΄ 5110), Φ4/91005/ΓΔ4/14-08-2023 (Β΄ 5113), Φ4/113693/Δ4/11-10-2023 (Β΄ 6069), 90884/Δ3/14-08-2023 (Β΄ 5120) και 91011/Δ3/16-08-2023 (Β΄ 5139) Υ.Α. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την λήξη των μαθημάτων.
  • Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και την ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης είναι οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί.
  • Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων παρακαλούνται, όπου παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία των μαθημάτων που εξετάζονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, να διευκολύνουν την ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζομένων μαθημάτων, αναμορφώνοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και οι Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης παρακαλούνται να βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στη διδασκαλία των μαθημάτων με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης.
Share and Enjoy !
Shares