Συνεργασία Εργαστηριακών Κέντρων (πρώην Σ.Ε.Κ.) με ΙΕΚ

Εγκύκλιος 187918/Γ2/6-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σας υπενθυμίζουμε ότι σχετικά με τη συνεργασία των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (τα οποία μετονομάστηκαν σε Εργαστηριακά Κέντρα σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 8 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193)) με τα ΙΕΚ, ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 10 της με αρ. πρωτ. 6098/Γ2/13-11-2001 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1588) σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3475 (ΦΕΚ Α’ 146).

Διαβάστε την ΥΑ 6098/Γ2/13-11-2001 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1588)

Διαβάστε το νόμο 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006)

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο