Συνδέοντας την Ιστορία σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλία – Σεμινάριο Pestalozzi – Εσθονία

Έγγραφο 72307/I/9-5-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει το σεμινάριο με θέμα Connecting local, regional and European history using electronic tools in teaching” (Συνδέοντας την Ιστορία σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλία), που θα διεξαχθεί στο Ταλίν της Εσθονίας από 6-10-2014 έως 8-10-2014.

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί:

  • Στη διασύνδεση της διδασκαλίας της Ιστορίας σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Στις δυνατότητες και τις βέλτιστες πρακτικές της χρήσης των πηγών και του υλικού e-learning στη διδασκαλία της ιστορίας
  • Στις συστάσεις ως προς το διδακτικό υλικό του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε την προκήρυξη

Η αίτηση συμμετοχής

Δελτίο ατομικών στοιχείων

Η έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης (Application Form)

Ενημέρωση 26-6-2014 : «Προεπιλογή για συμμετοχή σε σεμινάριο Pestalozzi 2014 στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης»
Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο