Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εν όψει των επικείμενων επιλογών


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.351.1/6/46964 /Ε3/18-3-2016 (ΑΔΑ:7Κ9Γ4653ΠΣ-Υ7Θ) του Υπουργείου Παιδείας

Συγκροτούμε το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καλαβάσης Φραγκίσκος, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόεδρος.
2. Ψυχάρης Ιωάννης, μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου, μέλος.
3. Φίλος Ιωάννης, μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου, μέλος.
4. Μανασής Βασίλης , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, μέλος.
5. Αλεξόπουλος Αθανάσιος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, μέλος.
6. Κορδής Νεκτάριος, αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7. Πεππές Δημήτριος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Φουντοπούλου Μαρία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναπληρώτρια Πρόεδρος.
2. Δογάνης Γεώργιος, μέλος Δ.Ε.Π. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
3. Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος, μέλος Δ.Ε.Π. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
4. Καραγιάννη Ελένη, Εισηγήτρια του ΙΕΠ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας.
5. Βαρελάς Αριστοτέλης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας.
6. Λουκάς Ευάγγελος, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7. Καταγής Παναγιώτης, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής, εκτός από τη θητεία των αιρετών μελών και των αναπληρωτών τους που λήγει την 31-12-2016.

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares