Συγκρότηση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Η θητεία όλων των μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024

Απόφαση ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, 732/01-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΟ146ΜΤΛΗ-04Κ)

«Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Φλώρινας».

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

[…]

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ μ ε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Φλώρινας, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Τόνας Ζαχαρίας του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.02 – Χημικών του 2ου Γυμνασίου Φλώρινας – Αναπληρωτής Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
2. Καρακατσάνης Στυλιανός του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.05 του Γυμνασίου Μελίτης Φλώρινας – Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Αντιπρόεδρος.
3. Δούκα Βασιλική του Χριστοδούλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας – Διευθύντρια του Ε.Κ. Αμυνταίου Φλώρινας.
4. Μούζα Βασιλική του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου ΓΕ.Λ. Φλώρινας – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.
5. Φωτιάδου Χριστίνα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ88.02 – Διευθύντρια του Γυμνασίου Αμυνταίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

1. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος του Παντελή, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας – Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου Φλώρινας.
2. Οικονόμου Νικόλαος του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του Μουσικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Αμυνταίου Φλώρινας – Διευθυντής του Μουσικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Αμυνταίου Φλώρινας.
3. Χρυσοχοΐδου Ιωάννα του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 1ου ΓΕ.Λ. Φλώρινας – Διευθύντρια του Γυμνασίου Μελίτης Φλώρινας. Χρυσοχοΐδου Ιωάννα του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 1ου ΓΕ.Λ. Φλώρινας – Διευθύντρια του Γυμνασίου Μελίτης Φλώρινας.
4. Λαζαρίδου Μαρία του Χαράλαμπου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 – Υποδιευθύντρια του 1ου ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.
5. Γρούιου Ελένη του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 2ου ΓΕ.Λ Φλώρινας – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δημόσια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντί των προαναφερομένων αιρετών εκπροσώπων (4) και (5) των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι εξής εκπρόσωποι από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ):

Τακτικά μέλη:

1. Σελέκος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Βασιλειάδη».
2. Αηδονίδης Μιλτιάδης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια».

Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα):

1. Γκέντζος Αναστάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στο Λύκειο «Ανατόλια».
2. Παλατζιάν Ελίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στο «Κολέγιο Ανατόλια».

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Αργύριο Κολοκοντέ, διοικητικό υπάλληλο κλ. ΠΕ-Διοικ. του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με αναπληρώτριά του την κ. Ευαγγελία Ρίζου, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02, του Γυμνασίου-ΛΤ Λαιμού, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

H Αναπληρώτρια
Περιφερειακή Διευθύντρια
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο