Συγκρότηση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, ως Συμβουλίου Επιλογής Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31-12-2022

Απόφαση 686/1-2-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΝΨ46ΜΤΛΗ-ΑΧΔ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φλώρινας, ως Συμβούλιο Επιλογής όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-06- 2018), ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Μαρνέρη Ευγενία του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86 του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας – Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
 2. Καρακατσάνης Στυλιανός του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.05 του Γυμνασίου Μελίτης Φλώρινας – Διευθυντής του Γυμνασίου Βεύης Φλώρινας, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Χρυσοχοΐδου Ιωάννα του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας – Διευθύντρια του Γυμνασίου Μελίτης.
 4. Πολατίδου Άννα του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 1ου ΓΕΛ Φλώρινας, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας.
 5. Μπούτσκου Λεμονιά του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του Γυμνασίου Αμυνταίου Φλώρινας, με 15ετή υπηρεσία.
 6. Μούζα Βασιλική του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.
 7. Φωτιάδου Χριστίνα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ88.02 του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου – Διευθύντρια του Γυμνασίου Αμυνταίου Φλώρινας – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

 1. Τόνας Ζαχαρίας του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.02-Χημικών του 2ουΓυμνασίου Φλώρινας – Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
 2. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος του Παντελή, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του Εσπερινού ΕΠΑΛ Φλώρινας – Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου Φλώρινας.
 3. Δούκα Βασιλική του Χριστοδούλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας – Διευθύντρια του ΕΚ Αμυνταίου Φλώρινας.
 4. Παπαγιάννης Γεώργιος του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ80, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας.
 5. Τζιώγκα Αναστασία του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86 του ΓΕΛ Φιλώτα Φλώρινας, με 15ετή υπηρεσία.
 6. Λαζαρίδου Μαρία του Χαραλάμπους, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας – Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.
 7. Αλεξίου Νικόλαος του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του Γυμνασίου Βεύης Φλώρινας – Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Αργύριο Κολοκοντέ, διοικητικό υπάλληλο κλ. ΠΕ-Διοικ. του Τμήματος Γ’ – Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με αναπληρωτή του την κ. Μαρία-Ευθυμία Δούπα, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, του 2ου Γυμνασίου Σάμου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε την απόφαση

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο