Συγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 551/206635/Ε3/18-12-2014 (ΑΔΑ:64ΛΒ9-430) του Υπουργείου Παιδείας

Συγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Ταπανίδης Θεόδουλος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, ως πρόεδρος,
2. Μανδαλή Ευδοξία, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, ως αντιπρόεδρος,
3. Φαλούκας Αθανάσιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, ως μέλος,
4. Κορδής Νεκτάριος του Ιωάννη, εκπαιδευτικός ΚΛ.ΠΕ02 – Φιλολόγων, του 6ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
5. Πεππές Δημήτριος του Αθανασίου, εκπαιδευτικός ΚΛ.ΠΕ04.01-Φυσικών, 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
1. Αργυρίου Αργύριος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής,
2. Πιερρή Ευγενία, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
3. Πλατάρος Ιωάννης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας,
4. Φιρτινίδης Χρήστος του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών του Γενικού Λυκείου Θήρας, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
5. Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του 9ου Λυκείου Περιστερίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Παναγόπουλο Ανδρέα, αποσπασμένο εκπαιδευτικό, κλ. ΠΕ19-Πληροφορικής στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αναπληρώτρια την Σκανδάμη Θάλεια, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ05-Γαλλικών, αποσπασμένη στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η θητεία των μελών αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2015 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares