Συγκρότηση του ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση Φ.350/7/7040/Ε3/16-01-2017 (ΑΔΑ:7Η1Χ4653ΠΣ-ΙΩΥ) του Υπουργείου Παιδείας

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

  1. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά του την Βόντσα Βασιλική, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
  2. Παλαμάς Αθανάσιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής με έδρα την Κοζάνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά του την Πολατίδου Άννα, Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων με έδρα τη Φλώρινα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
  3. Τέγου-Στεργιοπούλου Στέλλα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Ιωάννου Παύλο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ09.
  4. Γκατζάλας Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Μελισσίδου Ζαφειρειώ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ10, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης.
  5. Καπαρός-Τσάφος Ευάγγελος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σμιξιώτη Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ17.03, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο