Συγκρότηση του Ανωτέρου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση Α-13/4896/Δ2/15-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨ49-6ΗΝ) του Υπουργού Παιδείας

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο