Ανακοινοποίηση – Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 5128/3-12-2013 (ΦΕΚ 3379/Β/31-12-2013) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Καταργήθηκε)

Νέα απόφαση σύστασης ΣΔΕΥ Δυτικής Μακεδονίας (Αρ. απόφασης 384/22-1-2014, ΦΕΚ 411/Β/20-2-2014)

Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013), αρθ. 39, παρ. 4β)

“2.α. Οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν και Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ μιας ενότητας σχολικών μονάδων της γενικής δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου βαθμίδας. Οι ενότητες αποτελούν και αποκεντρωμένες αδιαβάθμητες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΑΕ και οι σχολικές μονάδες που τις συνθέτουν συνιστούν Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).”
β) Τα ΣΔΕΥ που προβλέπονται στην περίπτωση α΄συνιστώνται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε ΣΔΕΥ έχει σκοπό: α) την προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τωνμαθητών τους, β) στην ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους και γ) στην υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και των μαθητών τους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία.”

Διαβάστε την απόφαση

Διαβάστε την τελευταία απόφαση (384/22-1-2014) ή όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο