Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Για το σχολικό έτος 2021-2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 6218/28-09-2021 (ΑΔΑ: 94ΖΖ46ΜΤΛΗ-ΞΡ2) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2021-2022, ως εξής:

 1. Μαρνέρη Ευγενία, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
 2. Κοΐδης Παναγιώτης, Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Α’ Αντιπρόεδρος.
 3. Λυγούρας Γεώργιος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Β’ Αντιπρόεδρος.
 4. Τοσουνίδης Λάζαρος, Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
 5. Παπαδόπουλος Άγγελος, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
 6. Τζήγας Θωμάς, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
 7. Καλυβιάνος Λεωνίδας, διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας (μεταταχθείς από την εκπαίδευση, κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής), ως Μέλος.
 8. Μητσόπουλος Δημήτριος, διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Γραμματέας της Επιτροπής.

Διαβάστε την απόφαση

Σύμφωνα με την ΥΑ 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016) οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της ΟΕΣΑΔ είναι:

 • Η σύνταξη των προκηρύξεων διεξαγωγής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων, η εξασφάλιση των αθλητικών χώρων και του απαιτούμενου υλικού, καθώς και η μέριμνα για την άρτια διεξαγωγή τους.
 • Ο ορισμός διαιτητών, κριτών, αγωνόδικων επιτροπών καθώς και η φροντίδα για την υποχρεωτική παρουσία ιατρού στους αγώνες.
 • Η προσπάθεια για καθολική συμμετοχή των μαθητών και των καθηγητών Φυσικής Αγωγής στους αγώνες.
 • Η εκδίκαση ενστάσεων σε πρώτο βαθμό για τους αγώνες που διοργανώνονται από αυτήν.
 • Η συνεργασία με τους Δήμους, τοπικούς φορείς, αθλητικούς συλλόγους της περιοχής, τις τοπικές επιτροπές των αθλητικών ομοσπονδιών και των τοπικών συνδέσμων διαιτητών όλων των αθλημάτων.
 • Η γνωστοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) των εκδηλώσεων και αποτελεσμάτων των αγώνων.
 • Η γενική εποπτεία των αγώνων που διοργανώνονται στην περιφέρεια αρμοδιότητάς της.
 • Η κοινοποίηση στα σχολεία της αρμοδιότητας της των αποφάσεων, εγκυκλίων κλπ της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ και ο έλεγχος αν κοινοποιήθηκαν.
 • Η σύνταξη πρακτικού με τα αποτελέσματα των αγώνων Α΄ Φάσης ομαδικών αθλημάτων που διοργάνωσαν και η συμπλήρωση των στατιστικών δελτίων με στοιχεία της Α’ Φάσης των αθλημάτων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των σχολικών αγώνων καθώς και των μη ενταγμένων αθλημάτων, για τη διοργάνωση των οποίων έχει λάβει έγκριση από την ΚΟΕΣΑΔ. Ομοίως η συμπλήρωση στατιστικών δελτίων συμμετοχής μαθητών και μαθητριών από τα σχολεία της αρμοδιότητας της σε όσα αθλήματα διεξάγονται αγώνες Α’ Φάσης που διοργανώθηκαν μαζί με άλλες ΟΕΣΑΔ.
 • Η συμπλήρωση στατιστικών δελτίων συμμετοχής μαθητών και μαθητριών από τα σχολεία της αρμοδιότητας της:
  • της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού
  • σε όσα αθλήματα δεν διεξάγονται αγώνες Α΄ Φάσης αλλά γίνεται απευθείας πρόκριση στη Β΄ Φάση ή στην τελική Γ΄ Φάση
  • των Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ
  • των προγραμμάτων και δράσεων εγκεκριμένων από το ΥΠΠΕΘ.
 • Η κοινοποίηση στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ της συγκρότησης της ΟΕΣΑΔ, των προκηρύξεων αγώνων και των πρωταθλητριών ομάδων της περιφέρειας.
 • Η γνωστοποίηση με τηλεομοιοτυπία (fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ όλων των αποτελεσμάτων Β’ φάσης αγώνων ατομικών αγωνισμάτων που διοργάνωσαν ώστε να συνταχθούν οι καταστάσεις των μαθητών – αθλητών που θα προκριθούν να λάβουν μέρος στη Γ’ Φάση.
 • Η τήρηση αρχείου με τα αποτελέσματα όλων των αγώνων που διοργάνωσε. Στο αρχείο αυτό, εκτός από τις καταστάσεις αποτελεσμάτων θα ευρίσκονται όλα τα πρωτότυπα πινάκια και οι πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής αγώνων ατομικών αθλημάτων και σε κάθε άθλημα καθώς και όλα τα πρωτότυπα Φύλλα Αγώνα με τις πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής των δύο ομάδων των αγώνων ομαδικών αθλημάτων.
 • Η σύνταξη πρακτικού με τα αποτελέσματα των αγώνων Γ’ Φάσης ατομικών και ομαδικών αθλημάτων που διοργάνωσαν. Θεωρημένο αντίγραφο του πρακτικού θα αποστέλλεται στην ΚΟΕΣΑΔ, για επικύρωση των αποτελεσμάτων.
 • Η οικονομική υποστήριξη των αγώνων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και των εκδηλώσεων Γ’ και Πανελλήνιας Φάσης που θα οργανωθούν σε αυτήν.
 • Η ΟΕΣΑΔ υποβάλλει τον προγραμματισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων του έτους συνοδευόμενο από τον προϋπολογισμό της οικονομικής δαπάνης στη Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού (ΜΠΔΣ) του ΥΠΠΕΘ.
Share and Enjoy !
Shares