Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) Φλώρινας 2014 – 2015

Απόφαση 5281/15-9-2014 (ΑΔΑ:Β2ΕΨ9-ΞΤΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το σχολικό έτος 2014-2015, ως εξής :
1. Τζώτζη Ιωάννη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρο.
2. Νώτα Παναγιώτη, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Α ΄ Αντιπρόεδρο.
3. Παπαδόπουλο Άγγελο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, Υπεύθυνο Ομάδας Φυσικής Αγωγής, ως Β΄ Αντιπρόεδρο.
4. Μάστορα Ευάγγελο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
5. Λιότσκα Θεανώ, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
6. Ναλπαντίδη Γρηγόριο, μόνιμο υπάλληλο Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας, ως Μέλος.
7. Δελέγκο Διονύσιο, μόνιμο υπάλληλο Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας, ως Γραμματέα.
8. Κασκαμανίδου Ευδοκία, μόνιμη υπάλληλο Β/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας, ως υπόλογο Χ.Ε.Π.
Οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών παρακαλούνται: α) να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Σχολικών Αγώνων να μην προκύψουν σε καμία περίπτωση απώλειες διδακτικών ωρών ή προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και β) να κοινοποιούν στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/μιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας τα προγράμματα διεξαγωγής των αγώνων, που προβλέπεται από το άρθρο 2, παρ.2.3 της Υ.Α 112843/Γ4/14-1-2005. Επιπλέον, οι σχολικές μονάδες να κοινοποιούν μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε. τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων, που προβλέπεται από το άρθρο 3, παρ. 2 της παραπάνω απόφασης.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο